Životopis

Osobní údaje

Jméno:Marian
Příjmení:Trubiroha
Titul:Ing.
Datum narození:28. září 1979
Národnost:česká
Bydliště:Petra Bezruče 300, 431 51 Klášterec nad Ohří
Telefon:+420 777 032 330
E-mail:trubiroha@mt-projekt.cz

Dosažené vzdělání

1998 - 2005České učení vysoké technické v Praze
Fakulta Stavební - obor Konstrukce a dopravní stavby

Adresa: Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, 166 29
Hlavní specializace: dopravní stavby, stavební statika
Vedlejší specializace: pozemní stavby
magisterské studium, zakončeno získáním titulu Ing.
www.fsv.cvut.cz
1994 - 1998Gymnázium Kadaň
Adresa: 5. května 620, Kadaň, 432 01
studium zakončeno maturitní zkouškou
www.gymnazium-kadan.cz

Doplňkové vzdělání

12.2.2020Uděleno Osvědčení o autorizaci ČKAIT pod číslem 44145
Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava č. 0401952
11.5.2011Uděleno Osvědčení o autorizaci ČKAIT pod číslem 35158
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 0401952
7.-9.3.2008Absolvování motivačního semináře pro vedoucí pracovníky pořádaného společností Business Success

Pracovní zkušenosti

12/2008 - dosudIng. Marian Trubiroha
OSVČ – Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, technický dozor investora, technické poradenství.
06/2006 - 11/2008Sallerova výstavba, spol. s r.o.
Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11
Projektový manažer (Akviziční činnost; jednání s úřady, zejména s orgány státní správy; jednání s obchodními partnery; koordinace a řízení procesů vývoje projektů, přípravy stavby, projektování, schvalovacích procesů, výstavby, převzetí a předání stavebních děl a jiným příslušných procesů; příprava výběrového řízení na stavební akce všeho druhu)
03/2006 - 05/2006Ing. Marian Trubiroha
OSVČ – Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě