MT projekt

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

Vítáme Vás na stránkách naší společnosti, která vznikla v roce 2006 a od samého začátku se zabývá projektovou a inženýrskou činností ve stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby. Zajišťujeme také technický dozor investora a další související služby.

Ve spolupráci s našimi stálými externisty zpracujeme projektovou dokumentaci od přípravné fáze (studie) po dokumentaci skutečného provedení. Zajistíme dokumentaci pro územní řízení, pro stavební povolení, realizační dokumentaci i skutečného provedení. Nabízíme projednání navržené stavby s úřady a ostatními dotčenými subjekty (inženýring) s cílem získat rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Realizujeme projektové dokumentace pozemních staveb na klíč od bytových jader, přes rodinné domy až po administrativní budovy, ubytovny, penziony, dílenské objekty a firemní areály.

Cílem našich služeb je zajistit vždy dodání požadované dokumentace ke spokojenosti zákazníka. V návrhu se snažíme zohlednit zejména ekonomickou stránku v souladu s užitnými a estetickými vlastnostmi stavby. Tím Vám ušetříme náklady nejen na realizaci záměru, ale i náklady spojené s užíváním hotové stavby.